Rapid Product Development. Services

Rapid Products Development. Services


Automatització

L'automatització ajuda a augmentar qualitat i la productivitat dels processos industrials de producció.

Alguns dels beneficis de l'automatització de processos són: maximització del temps de producció, millora de la capacitat instal·lada, reducció de l'error humà a nivells mínims i reducció de pèrdues tant de matèria primera com de producte final. Aquests beneficis es tradueixen en una reducció dels costos i un augment de guanys:
Led_crculo_naranja2 Selecció d'equipament
Led_crculo_naranja2 Esquemes elèctrics
Led_crculo_naranja2 Configuració i programació AVAQ de PLC
Led_crculo_naranja2 Xarxes industrials
Led_crculo_naranja2 SCADA, robots i altres sistemes de control
Led_crculo_naranja2 Sistemes de posicionament d'alta precisió
Led_crculo_naranja2 Sistemes de visió per computador

automatitzaci

Desenvolupament de Producte

El servei engloba tant el disseny, com la direcció del desenvolupament de components i màquines i l'adaptació d'un disseny ja existent als requisits tant de fabricació com d'utilització indicats pel client, per donar resposta a les exigències del mercat, portant a terme de forma adequada la funció per la qual ha estat dissenyat, a través de desenvolupaments mecànics i electrònics i estudis computacionals i numèrics.

Gestió de projectes d'R+D+i

La Fundació CIM posseeix una dilatada experiència en projectes de R+D+i, la qual cosa possibilita oferir un suport en la concepció, desenvolupament i execució de noves idees o projectes, en aspectes com:
Led_crculo_naranja2 Generació d'idees.
Led_crculo_naranja2 Definició de projectes de recerca, de desenvolupament i d'innovació.
Led_crculo_naranja2 Suport en la presa de decisions.

desenvolupament de producte

Led_crculo_naranja2 Suport en la selecció del mode d'execució (intern/extern/col·laboratiu)
Led_crculo_naranja2 Cerca de socis.
Led_crculo_naranja2 Anàlisi del potencial d'explotació dels resultats del projecte.
Led_crculo_naranja2 Suport executiu (quan la Fundació participa al projecte)
Led_crculo_naranja2 Coordinació de l'equip de treball (quan la Fundació participa al projecte)
Led_crculo_naranja2 Gestió del projecte (quan la Fundació participa al projecte)

gestio projectes