Energy & Environment. Equipment

Environment and Energy. Equipment


oxidacio_cepima

TIPUS: Tractament d'aigües per Processos d'Oxidació Avançada (AOPs)

MARCA:nA
MODEL: Personalitzat

Contacte: Montserrat Pérez
montserrat.perez-moya@upc.edu
Antonio Espuña  antonio.espuna@upc.edu

hplc_cepima

 TIPUS: HPLC
 MARCA: Agilent Technologies
 MODEL: 1200

Contacte: Montserrat Pérez   montserrat.perez-moya@upc.edu
Antonio Espuña  antonio.espuna@upc.edu

setaram_cepima

TIPUS: -
MARCA: SETARAM
MODEL: Setsys 12

Contacte: Antonio Espuña antonio.espuna@upc.edu

cahn_cepima

TIPUS:  -
MARCA: Cahn
MODEL: TG-151

Contacte: Antonio Espuña  antonio.espuna@upc.edu

mufla_cepima

TIPUS: Mufla WC
MARCA: Heraeus Hanau
MODEL: KR-170

Contacte: Antonio Espuña  antonio.espuna@upc.edu

cepima_gas

TIPUS: Gasificació de biomassa
MARCA: nA
MODEL: personalitzat

Contacte: Enrique Velo  enrique.velo@upc.edu